Verdrietig bericht
20-02-2023

Verdrietig bericht

Afgelopen zaterdag ontvingen wij het verdrietige bericht van het plotselinge overlijden van Loes Breur. Voor onze leerlingen was zij bekend als mevrouw Breur.

Loes was al geruime tijd ziek, toch kwam het overlijden zeer onverwacht.

Loes was sinds 2009 in dienst van het Felisenum als medewerker op de financiële administratie. We hebben haar leren kennen als een buitengewoon prettige collega die op een directe manier, zorgvuldig en nauwgezet de werkzaamheden voor de school verrichtte. In de laatste jaren was zij ook lid van de PMR waarin zij in het bijzonder aandacht had voor het onderwijs ondersteunend personeel. Op vele manieren was zij zeer betrokken bij onze school.

We missen Loes als collega en als persoon. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet voor de school en wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe in deze tijd.