Burgemeester geeft gastles aan klas 4
12-10-2021

Burgemeester geeft gastles aan klas 4

Deze week is het de Week van de Veiligheid. Het thema dit jaar is ‘weerbaarheid’. In deze week werd onze school bezocht door de burgemeester van de gemeente Velsen. Burgemeester Frank Dales gaf een gastles aan de leerlingen uit de vierde klas waarin hij inging op de taken van de gemeente op het vlak van openbare orde en veiligheid en welke rol de burgemeester daarin heeft. Burgemeester Dales ging in op het onderwerp: wapenbezit onder jongeren en het verschijnsel geldezels. Voor veel van onze leerlingen blijken dit gelukkig onderwerpen te zijn die zich ver van hun belevingswereld afspelen. Niettemin is het van belang om er kennis van te nemen en op die manier weerbaar te zijn tegen zaken waar ze misschien mee te maken kunnen krijgen.

De burgemeester peilde bij de leerlingen wat zij al wisten over het ambt van burgemeester en de manier waarop de lokale politiek was georganiseerd. Onze leerlingen gingen in gesprek met de burgemeester en waren vooral benieuwd naar zijn ervaringen in zijn rol. We kijken terug op een inspirerende en leerzame les.

Marcel Kemper
Rector