Studiebegeleiding

In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden. De leerlingen leren hoe je leer- en maakwerk goed kan inplannen, hoe je woordjes zo effectief mogelijk kunt leren en hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. In de voorbereiding op proefwerkweken staat het plannen centraal in de mentorlessen en na afloop reflecteren we op hoe de proefwerkweek is verlopen, zodat de leerlingen daar belangrijke lessen uit kunnen halen voor de rest van hun schoolcarrière.

Voor de ene leerling verloopt dit proces soepeler dan voor de ander. Voor de leerlingen die meer moeite hebben met dergelijke vaardigheden en hier hulp bij nodig hebben, bieden wij studiebegeleidingsuren aan. Op vier middagen in de week kunnen leerlingen hiervoor vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur terecht in een lokaal bij mevrouw Jeliazkova. In de basis is dit een plek waar leerlingen rustig onder toezicht tijd aan hun schoolwerk kunnen besteden. Daarnaast helpt mevrouw Jeliazkova hen met de studievaardigheden en vooral ook om hiermee aan de slag te gaan. Zo leren de leerlingen om bewuster om te gaan met hun planning en worden ze gestimuleerd om verschillende studievaardigheden in te zetten bij het leren van verschillende vakken (bijvoorbeeld het maken van een samenvatting voor biologie of het gebruiken van woordkaartjes bij Latijn).

Het belangrijkste is dat leerlingen zich bewuster worden van hun eigen leerproces en hier ook meer eigenaarschap in gaan ervaren. Studiebegeleiding betekent niet per definitie dat een leerling meer tijd aan school kwijt is, maar juist ook leert om tijd efficiënter te benutten zodat er ook genoeg tijd overblijft voor hobby’s en andere buitenschoolse activiteiten.

De mentor, ouders of de leerling zelf kunnen signaleren dat de leerling baat zou kunnen hebben bij studiebegeleiding. Indien daartoe besloten wordt, vult de mentor samen met de leerling een intakeformulier in om te bepalen wat de persoonlijke leerdoelen worden van de leerling bij de studiebegeleiding. Samen met mevrouw Jeliazkova wordt dan een eerste evaluatiemoment ingepland waarbij gekeken wordt naar de voortgang. Voor sommige leerlingen zal dit een kort traject zijn, andere leerlingen zullen de studiebegeleiding wellicht langer nodig hebben. Aan de studiebegeleiding zijn geen kosten verbonden.