Stan Putman
24-10-2019

Stan Putman

Tussen de bel die een lesuur inluidde, en vervolgens de verlossende zoemer 50 minuten later, heb ik een hoop geleerd. Ik kan een ijsje bestellen in zeker drie vreemde talen, ik ken een stukje van het periodiek systeem en heb zowel tijdens wiskunde als filosofie geleerd over Pythagoras – al zou ik zijn stelling niet direct meer kunnen toepassen.

Maar de belangrijkste lessen die ik heb meegenomen van zes jaar Felisenum, heb ik opgedaan buiten de lesuren. Van en met mijn klas- en jaargenoten heb ik geleerd hoe je grappen maakt, goede gesprekken voert, vriendschappen opbouwt en die onderhoudt. Na zes jaar op ‘het Feli’ had ik in elk hoekje van het schoolgebouw wel een bijzondere herinnering.

En dan zijn er nog de vele clubjes die buiten schooltijd samenkwamen. Voor de een was dat het sleutelen aan een of ander technisch project, bij mij paste het schooltoneel en ‘ons’ krantje de Olympus beter. Met de toneelclub werkten we een schooljaar lang toe naar de uitvoering, waarbij we vanaf het begin mee dachten over zaken als het script, decor, muziek en het spel. Met de redactie van schoolkrant Olympus kwamen we geregeld tijdens pauzes bijeen om artikelen te bedenken. Met z’n allen zorgden we voor de inhoud, vormgeving, foto’s en strips. Het was geweldig om te zien dat een verhaal dat je vlak voor de deadline stiekem in de wiskundeles zat af te maken (ik zei het al: die stelling van Pythagoras valt me zwaar) een week later door je klasgenoten in diezelfde wiskundeles werd gelezen.

Stan Putman, freelance journalist bij o.m. de Volkskrant

Na zes jaar op ‘het Feli’ had ik in elk hoekje van het schoolgebouw wel een bijzondere herinnering.

Stan Putman
Oud-leerling