Afstandonderwijs tot de meivakantie
03-04-2020

Afstandonderwijs tot de meivakantie

Afgelopen dinsdagavond is duidelijk geworden dat de genomen maatregelen m.b.t. de sluiting van de scholen van kracht blijven tot 28 april. In de praktijk betekent het dat de school volgens dit scenario op 11 mei weer open zal gaan. Tot die tijd vindt er afstandsonderwijs plaats voor alle leerlingen.

Voor de afronding van de schoolexamens voor de examenkandidaten is een uitzondering gemaakt, deze mogen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, fysiek op school worden afgenomen. Vanuit het Ministerie is ons toegezegd dat er in de loop van de volgende week meer duidelijkheid komt over de slaag- zakregeling en de herkansingsmogelijkheden. Ik hoop daarover zo snel mogelijk meer informatie te kunnen geven.

Met vriendelijke groet namens het team van het Felisenum.

Marcel Kemper, Rector.