Berichtje van de rector
16-04-2020

Berichtje van de rector

De school is nu inmiddels vijf weken gesloten. Zelf werk ik nog wel regelmatig op school maar het is gek stil in de gangen en de lokalen. Een schoolgebouw zonder leerlingen is geen school. We missen de contacten en de gezelligheid van een dagelijkse lesdag en ik kan me voorstellen dat dat voor de leerlingen inmiddels ook geldt. Het onderwijs op afstand is inmiddels aardig op weg. De docenten en leerlingen hebben aardig hun weg in Teams gevonden en er wordt door iedereen heel hard gewerkt om het onderwijs door te laten gaan.

Voor de examenklassen is inmiddels veel duidelijk geworden over de afronding van het eindexamen. De leerlingen zijn deze weken bezig om de laatste PTA-toetsen op school af te leggen. Ná deze PTA-toetsen is er gelegenheid voor herkansingen. Vervolgens zullen we op basis van de resultaten van alle PTA-toetsen en de slaag-zakregeling zoals die vorige week bekend is geworden, kunnen vaststellen welke leerlingen geslaagd zijn. Leerlingen die dan nog niet geslaagd zijn óf leerlingen die hun cijfer willen verbeteren hebben de mogelijkheid om twee zgn. resultaatverbeteringstoetsen te maken. Over een gedetailleerde planning hiervan worden de examenkandidaten nader geïnformeerd.

Ik wens alle examenkandidaten heel veel succes in de komende weken. De leerlingen van dit examenjaar ronden hun schooltijd op een uitzonderlijke wijze af. Dit is nog niet eerder voorgekomen. Ik hoop van harte dat we aan het eind van dit schooljaar toch een feestelijke afsluiting kunnen organiseren. Voor nu: blijf gezond en pas goed op elkaar.

Marcel Kemper