header luchtfoto gymnasium felisenum gebouw

Lustrum

Na uitstel van de lustrumreünie, die dit voorjaar zou plaatsvinden, zijn de omstandigheden nu helaas nog niet zodanig dat we grote groepen mensen kunnen ontvangen in onze school. Omdat de verwachting is dat dit ook niet op korte termijn mogelijk wordt, hebben we moeten besluiten de reünie af te blazen.

Met de belangstellenden is inmiddels contact opgenomen.

Het ter gelegenheid van het lustrum gemaakte boek 70 Jaar – Oud en Jong is voor € 15 te bestellen via een e-mail naar p.bax@felisenum.nl.

We hopen ons 75-jarig jubileum voluit te kunnen vieren!

oude schoolfoto docenten gymnasium felisenum

Over een klein gymnasium
In Park Schoonenberg
Verstopt in Velsen-Zuid:

Over toneel, sport en spel
Schoolkrant De Olympus
De kunst in de lokalen
Het gebouw sinds 1949
En acht rectoren in 70 jaar

Herinneringen van en voor
Feliseni en Feliseners
(en een enkele Felisenummer)
Van alle generaties

Hou deze pagina in de gaten de bestelmogelijkheid is eerdaags actief.