header luchtfoto gymnasium felisenum gebouw
voorgevel gymnasium felisenum

Geschiedenis

Het gymnasium in Velsen werd geopend op 7 september 1949 onder de naam Velserbeek. In 1951 werd de naam gewijzigd in Felisenum – de naam voor Velsen in de Romeinse tijd. Vlakbij de school zijn de sporen van de verste Nederlandse buitenpost van het Romeinse Rijk gevonden. Het Gymnasium Felisenum was aanvankelijk een openbare, gemeentelijke school. Midden jaren negentig is de school verzelfstandigd en is het bevoegd gezag gegaan naar de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG).

Tot aan het einde van de jaren tachtig was het Felisenum een kleine school met minder dan 300 leerlingen. Tegenwoordig is de school uitgegroeid tot een middelgrote school met ongeveer 650 leerlingen. Het kleinschalige karakter van de school en de sfeer van rust en veiligheid zijn echter bewaard gebleven.

2 lachende leerlingen op het Gymnasium Felisenum

Gebouw

Het schoolgebouw is een mooi stijlvoorbeeld van de architectuur uit de jaren dertig, enigszins verwant aan de Amsterdamse school. In de jaren vijftig vestigde het gymnasium zich in dit gebouw. De school is toen uitgebreid zonder stijlbreuk: licht, helder en aangenaam functioneel. De ligging tussen de Velsener parken zorgt voor een sfeer van rust en veiligheid.

De uitbreidingen in de loop der jaren hebben het karakter van het bestaande gebouw nauwelijks aangetast en het Gymnasium Felisenum van alle noodzakelijke moderne faciliteiten voorzien. Bij de laatste uitbreiding in 2012 zijn er niet alleen gewone leslokalen bijgekomen, maar bijvoorbeeld ook een nieuw muzieklokaal met twee studio’s, een prachtige studiezaal met circa tachtig werkplekken en een auditorium dat plek biedt aan leerlingen in pauzes en tussenuren en dat tevens geschikt is voor voorstellingen, examens en andere activiteiten.