Faalangst

In een school heerst een prestatiegericht klimaat. Bij enkele leerlingen kan dit tot spanningsklachten leiden die hen hinderen om goed te leren en op een prettige manier deel te nemen aan het schoolse leven. Het Gymnasium Felisenum heeft oog voor deze leerlingen en biedt in de onderbouw de mogelijkheid aan tot het volgen van een faalangstreductietraining via een externe instantie.

Nadat de mentor aangegeven heeft dat een leerling lijdt onder spanning en stress volgen een algemene testafname en een diagnostisch gesprek met de faalangstbegeleider. Daarmee wordt vastgesteld of er sprake is van faalangst. Wanneer dat het geval is, kunnen leerlingen in een kleine groep deelnemen aan een doelgerichte training waarin de kinderen leren omgaan met hun spanningen.

U kunt leerlingen voordragen voor de faalangstreductietraining via de mentor en mw. drs. J. Bosman, de zorgcoördinator.