Loodsen

leren-doen-we-samen

Om leerlingen in klas 1 zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen op het Gymnasium Felisenum, zijn er op onze school loodsen actief: vijfdeklassers die leerlingen uit klas 1 begeleiden gedurende het eerste schooljaar. Daarnaast helpen de loodsen de mentoren bij het organiseren van activiteiten. Op deze manier verkleinen we de afstand tussen leerlingen uit de onder- en bovenbouw.


loods4Loodsen krijgen een aantal leerlingen uit een klas toegewezen en houden regelmatig contact met hen. Met de mentor van de klas bespreken ze wat ze zoal tegenkomen. Leerlingen ‘solliciteren’ naar een functie als loods en krijgen, voor ze aan de slag gaan, een korte training. Tijdens de training worden de taken van de loods besproken en er wordt ingegaan op de mogelijke knelpunten en uitdagingen waarmee nieuwkomers op onze school worden geconfronteerd.

Het loodsensysteem werkt nu enkele jaren en de ervaringen met de loodsen zijn zeer positief. Eersteklassers vinden het fijn al leerlingen in de bovenbouw goed te kennen. Daarnaast vormen de loodsen een goede ondersteuning voor de mentor en is het een leerzame ervaring voor de loodsen zelf.