Trajectbegeleiding

Voor zorgleerlingen en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er de trajectbegeleiding. Deze aanduiding laat zien dat de leerlingen voluit op weg blijven naar de eindbestemming: het behalen van een diploma. Trajectbegeleiding is gebaseerd op drie pijlers: observatie en begeleiding van leerlingen, coaching van docenten en partnerschap met ouders. 

De begeleiding is altijd tijdelijk en levert maatwerk en ondersteuning als de schoolvoortgang wordt bedreigd. Hierbij spelen een rol:

  • Belemmerende factoren ten aanzien van het cognitief functioneren, zoals concentratieproblemen, motivatieproblemen, aandachtsproblemen of het in onvoldoende mate beschikken over toereikende leerstrategieën.
  • Omstandigheden die de schoolvoortgang (tijdelijk) verstoren, zoals verstoringen in de verhouding draagkracht – draaglast bij de leerling of zijn omgeving.

De afweging of een leerling in aanmerking komt voor trajectbegeleiding wordt gemaakt door de zorgcoördinator in overleg met de trajectbegeleider.